Sanacija plazine z drenažiranjem in obnovo lokalne ceste Babna reka

Stabilizacija in obnova cestišča v dolžini cca 1000 m z sanacijo plazine in drenažiranjem do globine 6 m.

Project Info