Sanacija plazine z vidno kamnito izložbo in drenažiranjem pobočja na lokalni cesti Vršna vas

Sanacija in stabilizacija plazine z drenažiranjem do globine 6 m in stabilizacijo cestišèa z vidno kamnito izložbo.

Project Info