Image Alt

Storitve

"Ko kakovost dobi svoj pomen"

Storitve

Osredotočamo se na izvedbo kvalitetnih gradbenih del s področja nizkih gradenj. Vedno stremimo h kvalitetni izvedbi v vnaprej zastavljenem časovnem obdobju. Prepričani smo, da bomo zadovoljili ali presegli vaša pričakovanja!

Izkopi

Izkope delimo glede na različne parametre, ki vplivajo na način gradnje. Pri izkopu uporabljamo različno mehanizacijo, ki se razlikuje glede na zahtevnost terena. Pri delu s težko gradbeno mehanizacijo upoštevamo vsa priporočila varnega upravljanja s stroji, katerega opravljajo le strokovno ustrezno usposobljeni delavci. Tako zagotavljamo izvajanje izkopov zemljin vseh kategorij (I-IV), tj. od plodnih do težkih. Pri tem uporabljamo bagre na gosenicah in kolesih z različnimi globinskimi in planirnimi žlicami ter buldožer z riperjem.

Izkopi

Izkope delimo glede na različne parametre, ki vplivajo na način gradnje. Pri izkopu uporabljamo različno mehanizacijo, ki se razlikuje glede na zahtevnost terena. Pri delu s težko gradbeno mehanizacijo upoštevamo vsa priporočila varnega upravljanja s stroji, katerega opravljajo le strokovno ustrezno usposobljeni delavci. Tako zagotavljamo izvajanje izkopov zemljin vseh kategorij (I-IV), tj. od plodnih do težkih. Pri tem uporabljamo bagre na gosenicah in kolesih z različnimi globinskimi in planirnimi žlicami ter buldožer z riperjem.

Vzdrževanje in izgradnja cest

Z mehanizacijo, s katero razpolagamo v podjetju, lahko nudimo celostno izgradnjo in vzdrževanje vseh vrst cest – od lokalnih, regionalnih, glavnih, hitrih … Že vrsto let odlično sodelujemo z Občino Šmarje, s katero imamo podpisano pogodbo za letno vzdrževanje cest. Prav tako smo skozi leta postali znani po izvedbi različnih gradbenih del na zahtevnejšem terenu, med katere spada tudi izgradnja cest.

Vzdrževanje in izgradnja cest

Z mehanizacijo, s katero razpolagamo v podjetju, lahko nudimo celostno izgradnjo in vzdrževanje vseh vrst cest – od lokalnih, regionalnih, glavnih, hitrih … Že vrsto let odlično sodelujemo z Občino Šmarje, s katero imamo podpisano pogodbo za letno vzdrževanje cest. Prav tako smo skozi leta postali znani po izvedbi različnih gradbenih del na zahtevnejšem terenu, med katere spada tudi izgradnja cest.

Sanacije plazov

Do sedaj smo izvedli že precej uspešnih sanacij plazov, tudi na najzahtevnejših terenih. Sanacija vsebuje izvedbo pilotnih sten, kamnitih zložb, kamnitih reber, drenaž, opornih zidov iz železnih pragov ter postavitev prodnih pregrad.

Sanacije plazov

Do sedaj smo izvedli že precej uspešnih sanacij plazov, tudi na najzahtevnejših terenih. Sanacija vsebuje izvedbo pilotnih sten, kamnitih zložb, kamnitih reber, drenaž, opornih zidov iz železnih pragov ter postavitev prodnih pregrad.

Prevozi materialov

Naš vozni park obsega 3 tovorna vozila, ki jih redno posodabljamo. Primarna tovorna vozila uporabljamo za naše lastne potrebe, ki so iz leta v leto večje, zaradi vse večjih gradbišč. Vsa tovorna vozila pa so na voljo tudi za zunanje prevoze materialov.

Prevozi materialov

Naš vozni park obsega 3 tovorna vozila, ki jih redno posodabljamo. Primarna tovorna vozila uporabljamo za naše lastne potrebe, ki so iz leta v leto večje, zaradi vse večjih gradbišč. Vsa tovorna vozila pa so na voljo tudi za zunanje prevoze materialov.

Sanacije objektov

Vsake sanacije objekta se lotimo celostno, pri čemer igra precejšnjo vlogo tudi starost in dejansko stanje vseh komponent objekta. Preučimo obstoječe ogrevalne in prezračevalne sisteme, materiale, iz katerih je grajen objekt in trenutno stabilnost objekta. Nato skupaj z naročnikom poiščemo najboljšo rešitev, ki objekt najbolj približa željeni energetski varčnosti in mehanski stabilnosti glede na morebitne omejitve in razpoložljiva sredstva.V našem podjetju izvajamo celostne sanacije vseh vrst od statičnih sanacij in ojačitev gradbenih konstrukcij (stavbni temelji, nosilni zidovi, medetažne plošče), do sanacije vlage, razpok in posedanja (v kleteh, na terasah, balkonih, stopniščih, na fasadi, na strehah ipd.) in nenazadnje tudi celostno energetska sanacija objektov.

Sanacije objektov

Vsake sanacije objekta se lotimo celostno, pri čemer igra precejšnjo vlogo tudi starost in dejansko stanje vseh komponent objekta. Preučimo obstoječe ogrevalne in prezračevalne sisteme, materiale, iz katerih je grajen objekt in trenutno stabilnost objekta. Nato skupaj z naročnikom poiščemo najboljšo rešitev, ki objekt najbolj približa željeni energetski varčnosti in mehanski stabilnosti glede na morebitne omejitve in razpoložljiva sredstva. V našem podjetju izvajamo celostne sanacije vseh vrst od statičnih sanacij in ojačitev gradbenih konstrukcij (stavbni temelji, nosilni zidovi, medetažne plošče), do sanacije vlage, razpok in posedanja (v kleteh, na terasah, balkonih, stopniščih, na fasadi, na strehah ipd.) in nenazadnje tudi celostno energetska sanacija objektov.

Izgradnja kamnitih in betonskih škarp

Nudimo izdelavo dvoriščnih, obcestnih, vrtnih in drugih škarp oz. opornih in podpornih zidov. Poskrbimo, da je škarpa funkcionalna in prijetna za oko. Specializirani smo za izvedbe betonskih škarp, kamnitih škarp, težnostno kamnitih zložb, škarp iz lesenih klad in vgradnjo montažnih elementov. Kjer je potrebno, izvedemo še ustrezno drenažo škarpe. Drenaža omogoča sprotno odvodnjavanje in preprečuje poškodbe, ki v hladnejših mesecih lahko nastanejo zaradi zastajanja in zmrzovanja vode za objektom. Prav tako lahko v sklopu projekta naredimo zunanje stopnice iz kamna, betona, lesa in drugih materialov.

Izgradnja kamnitih in betonskih škarp

Nudimo izdelavo dvoriščnih, obcestnih, vrtnih in drugih škarp oz. opornih in podpornih zidov. Poskrbimo, da je škarpa funkcionalna in prijetna za oko. Specializirani smo za izvedbe betonskih škarp, kamnitih škarp, težnostno kamnitih zložb, škarp iz lesenih klad in vgradnjo montažnih elementov. Kjer je potrebno, izvedemo še ustrezno drenažo škarpe. Drenaža omogoča sprotno odvodnjavanje in preprečuje poškodbe, ki v hladnejših mesecih lahko nastanejo zaradi zastajanja in zmrzovanja vode za objektom. Prav tako lahko v sklopu projekta naredimo zunanje stopnice iz kamna, betona, lesa in drugih materialov.

Urejanje okolice

Pogosto zahteva projekt ureditve okolice precej časa, truda in navsezadnje tudi denarja. Prav zato vam ponujamo celostno ureditev okolice – od začetnih gradbenih del, do končne ureditve okolice. Prepričani smo, da vam bo odločitev, da celoten projekt zaupate nam, prihranilo ogromno nepotrebnih usklajevanj z različnimi izvajalci in navsezadnje tudi denarja, saj naredimo vse, da celoten projekt maksimalno tudi finančno optimiziramo.

Urejanje okolice

Pogosto zahteva projekt ureditve okolice precej časa, truda in navsezadnje tudi denarja. Prav zato vam ponujamo celostno ureditev okolice – od začetnih gradbenih del, do končne ureditve okolice. Prepričani smo, da vam bo odločitev, da celoten projekt zaupate nam, prihranilo ogromno nepotrebnih usklajevanj z različnimi izvajalci in navsezadnje tudi denarja, saj naredimo vse, da celoten projekt maksimalno tudi finančno optimiziramo.

Drenažiranje

V gradbeništvu voda, ki pride v stik z gradbenim materialom, lahko pomeni veliko težavo in povzroča neželene spremembe na stavbi. Poškodbe objekta zaradi neobstoječe ali slabo izvedene drenaže lahko predstavljajo velik strošek, zato je pomembno, da je drenaža izvedena brezhibno. Med izvajanjem drenažnega sistema poskrbimo tudi za hidroizolacijo in termoizolacijo podzemnih delov objekta, kjer je to potrebno. Poskrbimo pa tudi, da so posedki kar se da majhni.

Drenažiranje

V gradbeništvu voda, ki pride v stik z gradbenim materialom, lahko pomeni veliko težavo in povzroča neželene spremembe na stavbi. Poškodbe objekta zaradi neobstoječe ali slabo izvedene drenaže lahko predstavljajo velik strošek, zato je pomembno, da je drenaža izvedena brezhibno. Med izvajanjem drenažnega sistema poskrbimo tudi za hidroizolacijo in termoizolacijo podzemnih delov objekta, kjer je to potrebno. Poskrbimo pa tudi, da so posedki kar se da majhni.

Izgradnje športnih objektov

Izvajamo gradnje vseh vrst športnih ali rekreacijskih objektov. Za gradnjo športnih objektov imamo na voljo vso potrebno mehanizacijo za hitro in nemoteno izvedbo, kar predstavlja pomembno dejstvo pri gradnji različnih športno – rekreativnih objektov. Prav tako poskrbimo za izgradnjo vseh spremljajočih prostorov in ureditev pripadajoče okolice objekta.

Izgradnje športnih objektov

Izvajamo gradnje vseh vrst športnih ali rekreacijskih objektov. Za gradnjo športnih objektov imamo na voljo vso potrebno mehanizacijo za hitro in nemoteno izvedbo, kar predstavlja pomembno dejstvo pri gradnji različnih športno-rekreativnih objektov. Prav tako poskrbimo za izgradnjo vseh spremljajočih prostorov in ureditev pripadajoče okolice objekta.

Izgradnja komunalnih vodov

V sklopu naših dejavnosti gradimo komunalne infrastrukture za zagotavljanje odvajanja in čiščenja odpadne vode, polagamo kanalizacijske vode in urejamo meteorne kanale. Prav tako v celoti poskrbimo za vodovodne cevovode, plinske cevovode in telekomunikacijske vode.

Izgradnja komunalnih vodov

V sklopu naših dejavnosti gradimo komunalne infrastrukture za zagotavljanje odvajanja in čiščenja odpadne vode, polagamo kanalizacijske vode in urejamo meteorne kanale. Prav tako v celoti poskrbimo za vodovodne cevovode, plinske cevovode in telekomunikacijske vode.

Čiščenje in mulčenje zaraščenih površin

Zaradi vse večjega povpraševanja, smo med naše storitve dodali tudi vse vrste čiščenja in mulčenja zaraščenih površin. Mulčenje je sicer nov način negovanja in vzdrževanja gozdov, travnikov in kmetijskih površin. Pri tem se ostanki rastlin, grmovja ali dreves zmeljejo in zdrobijo in kot taki ostanejo na površini zemlje. Tako imajo sprva vlogo naravne zastirke, ki kasneje skozi razgradnjo postane naravno in biološko hranilo za rast novih živil, rastlin in dreves.

Čiščenje in mulčenje zaraščenih površin

Zaradi vse večjega povpraševanja, smo med naše storitve dodali tudi vse vrste čiščenja in mulčenja zaraščenih površin. Mulčenje je sicer nov način negovanja in vzdrževanja gozdov, travnikov in kmetijskih površin. Pri tem se ostanki rastlin, grmovja ali dreves zmeljejo in zdrobijo in kot taki ostanejo na površini zemlje. Tako imajo sprva vlogo naravne zastirke, ki kasneje skozi razgradnjo postane naravno in biološko hranilo za rast novih živil, rastlin in dreves.

Izravnava in saniranje kmetijskih zemljišč

V kmetijstvu je pravilna skrb za kmetijska zemljišča ključnega pomena za plodno in rodovitno prst ter predstavlja lažje in hitrejše obdelovanje. Najuspešnejši način, kako to doseči, je sprotna sanacija in rekultivacija površinskih kopov. Vsa dela za celostno saniranje kmetijskih zemljišč, ponujamo tudi mi.

Izravnava in saniranje kmetijskih zemljišč

V kmetijstvu je pravilna skrb za kmetijska zemljišča ključnega pomena za plodno in rodovitno prst ter predstavlja lažje in hitrejše obdelovanje. Najuspešnejši način, kako to doseči, je sprotna sanacija in rekultivacija površinskih kopov. Vsa dela za celostno saniranje kmetijskih zemljišč, ponujamo tudi mi.

Obžagovanje drevja ob robu gozdov

Drevesa, ki se ob cestah pogosto hitro razrastejo, lahko predstavljajo resno grožnjo za varnost vseh udeležencev v prometu. Prav zato je načrtno in sistematično obžagovanje drevja ob robu gozdov izjemno pomembno. V našem podjetju ponujamo obžagovanje vej do višine 8 m, prav tako pa poskrbimo za odvoz odvečnega materiala, ki se nabere v procesu obžagovanja.

Obžagovanje drevja ob robu gozdov

Drevesa, ki se ob cestah pogosto hitro razrastejo, lahko predstavljajo resno grožnjo za varnost vseh udeležencev v prometu. Prav zato je načrtno in sistematično obžagovanje drevja ob robu gozdov izjemno pomembno. V našem podjetju ponujamo obžagovanje vej do višine 8 m, prav tako pa poskrbimo za odvoz odvečnega materiala, ki se nabere v procesu obžagovanja.