Sanacija plazine z drenažiranjem pobočja na lokalni cesti Vinski vrh pri Šmarju

Sanacija Plazine z drenažiranjem do globine 8 m in stabilizacija cestišča z podzemnimi prečnimi kamnitimi rebri.

Project Info