Sanacija plazine z vidno kamnito izložbo in drenažiranjem pobočja na lokalni cesti Jerovska vas

Sanacija plazine z drenažiranjem in stabilizacija cestišèa z vidno kamnito izložbo.

Project Info