Obžagovanje vej ob cestišču

Obžagovanje vej ob cestišèih in ob travnatih površinah do višine 8m z nalaganjem in odvozom po potrebi.

Project Info